Hội thao truyền thống công ty địa ốc An Thịnh Phát lần 1 – 2019

Ngày 14/07 vừa qua Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc An Thịnh Phát tổ chức hội thao cho toàn thể nhân viên công ty, mục đích nhầm nâng cao tinh thần đoàn kết giữa nhân viên – nhân viên, cấp trên – cấp dưới, nâng cao sức khỏe, kỹ năng từ cá nhân đến tập thể.Trả lời